Tarina

 
 

Olin vanhustyössä hoitajana niin kauan, että hoitoalan hyvät ja huonot puolet tulivat selviksi. Osa hoitotyön tekemisen tavoista tuntui vääriltä eikä hoidon kohteena olevia ihmisiä voinut aidosti hoitaa yksilöinä vaan vanhuksina, asiakkaina tai potilaina. Ei siis siten, kuinka meistä jokainen haluaisi tulla kohdatuksi. 

Jotain oli siis tehtävä.

Tarkastelin asioita kolmesta eri näkökulmasta: Hoidon kohteena olevan henkilön, hänen perheensä ja hoitohenkilöstön silmin. Kaikki nämä eri osapuolet tarvitsevat lisää tietoa, jotta hoitoalalla tapahtuu muutos aidosti ihmislähtöiseen suuntaan. 

Sinnikkään selvitystyön, uteliaan etsimisen ja kaiken löytämäni tiedon yhdistelyn tuloksena syntyi Airo-kansio. 

Kokosin Airoon kaikki asiakirjat joita sinä ja minä tarvitsemme, jotta itsemääräämisoikeutemme toteutuu terveydentilastamme riippumatta. Asiakirjoista löytyy kaikki se tieto, jota läheiset ja hoitohenkilöstö tarvitsee erinomaisen hoivan ja hoidon toteuttamiseksi. Sen vähempään ei tarvitse tyytyä.

Tein Airon siksi, että jokainen meistä saisi pitää elämänsä ohjat omissa käsissään. Elämänsä loppuun saakka. 

Tiina Kuopanportti 

Tiina_Kuopanportti

Tiina on luennoitsija ja oikeudellisen ennakoinnin asiantuntija

Tutustu myös sivustoon:

taitekohta.fi